7th International Balkan School on Nuclear Physics
September 15th – 22nd, 2010.


Web Page of "Nuclear Physics and Astrophysics: From Stable Beams to Exotic Nuclei"
June 25 - 30, 2008, Cappadocia, Turkey

Mathematica Programme in order to calculate the bound-state Energy Eigenvalues using Mesh-Free Radial Basis Functions Method

Mesh-Free Radial Basis Functions Method for the Accurate Numerical Solution of the Radial Schrödinger Equation: I- Bound States, I. Boztosun and T. Caner, AIP conf. Proc. 1072 (2008) 341.

Nükleer Fizik Grubu, Erciyes Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Grubun ilgi alanları:

  • Hafif-ağır çekirdek reaksiyonlarının elastik ve inelastik etkileşmelerinin teorik ve deneysel olarak incelenmesi,
  • Alfa kümelenmesi ve nükleer yapı çalışmalarına uygulanması,
  • Relativistik kuantum mekaniği ve relativistik Duffin-Kemmer-Petiau (DKP) denkleminin pion-çekirdek etkileşmelerine uygulanması,
  • Difüzyon teorisi ve nümerik yöntemler,
  • Kısmi diferansiyel denklemlerin mesh-free radial basis function (RBF) yöntemi kullanılarak nümerik çözümü ve uygulamaları,
  • Matematiksel finans ve opsiyon piyasasının incelenmesi.

Çalışmalarımızla ilgili detaylı bilgileri ilgili linkte ve makalelerimizde bulabilirsiniz.

Nükleer Fizik Grubu olarak;

  • Kazakistan Nükleer Fizik Enstitüsü,
  • İngiltere Birmingham, Oxford ve Open Üniversiteleri,
  • Özbekistan Nükleer Fizik Enstitüsü,
 
ile ikili anlaşmalarımız ve ortak deneysel ve teorik proje çalışmalarımız vardır. Ayrıca RIA grubu üyeliği ve CHARISSA grubu üyesiyiz. Yurt içinde ise Türkiye Atom Enerji Kurumu ile protokol ve proje çalışmalarımız  bulunmaktadır.